Politica privind protecția datelor – apa-de-aur.ro

Confidențialitatea datelor și încrederea dumneavoastră sunt importante pentru Aura Mineral Water, unde respectăm intimitatea și dreptul la protecția datelor cu caracter personal ale vizitatorilor, clienților, potențialilor clienți, angajaților, potențialilor angajați și colaboratorilor noștri, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu.

Tratăm cu seriozitatea această temă, iar prin prezenta politică dorim să vă informăm cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, să asigurăm transparență în ceea ce privește prelucrările de date incidente și dreptul de a decide singuri asupra modului în care sunt folosite informațiile pe care ni le comunicați.

Începând cu data de 25 mai 2018 baza legală o constituie Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul”) și legislația secundară.

De asemenea, menționăm că vom utiliza toate datele și documentele pe care ni le transmiteți exclusiv în scopul pentru care ne-au fost transmise, în conformitate cu informațiile furnizate în această politică.

 1. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului, Aura Mineral Water își asumă ca datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului apa-de-aur.ro și serviciului de support/call center să fie prelucrate cu respectarea următoarelor principii:

 1. Legalitate, echitate şi transparenţă– datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de Persoana Vizată;
 2. Limitări legate de scop– datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

iii. Reducerea la minim a datelor – datele sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

 1. Exactitate– datele sunt exacte și actualizate, iar atunci când sunt inexacte vor fi șterse sau rectificate fără întârziere, considerând scopurile pentru care sunt prelucrate;
 2. Limitări legate de stocare– datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate;
 3. Integritate și confidențialitate– datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare;

vii. Responsabilitate – datele vor fi prelucrate cu respectarea principiilor sus-menționate, iar Aura Mineral Water își asumă responsabilitatea de a demonstra conformitatea prelucrării.

 1. Ce date colectăm și cum le prelucrăm?

Prin navigarea și utilizarea paginii noastre web și/sau a serviciului nostru de support/call center, în funcție de specificul și scopul fiecărei prelucrări, intrăm în contact cu datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le folosim conform descrierilor de mai jos, în cadrul cărora ne vom referi, conform art. 13 din Regulament, la (a) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, (b) temeiul juridic al prelucrării; (c) categoriile de date cu caracter personal vizate; (d) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz; (e) dacă este incident transferul de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță UE sau o organizație internațională; (f) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (g) drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată de prelucrare.

 1. Newsletter

Cu scopul publicitar de a vă informa cu privire la noutățile, acțiunile, evenimentele, serviciile și produsele similare Aura Mineral Water și brandurilor deținute de aceasta și de a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, colectăm adresa dumneavoastră de e-mail întemeindu-ne pe consimțământul dumneavoastră expres, exprimat prin bifarea activă a căsuței de accept, ca temei juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal. Datele furnizate prin abonarea la newsletter vor fi transferate către partenerul nostru contractual Mailchimp, care oferă servicii de direct mailing în beneficiul Aura Mineral Water. Vă puteți retrage oricând consimțământul prin accesarea link-ului pus la dispoziție în fiecare e-mail de comunicare comercială, iar o atare retragere va avea efecte pentru viitor. Datele colectate vor fi păstrate până la data la care vă veți retrage consimțământul privind primirea de comunicări comerciale din partea Aura Mineral Water si ulterior încă o perioadă necesară pentru a putea documenta retragerea consimțământului și sincronizarea informațiile conținute în sistemele interne, conform prevederilor legale si a politicii de retentie a datelor aplicabile , dupa caz.

 1. Contact

Cu scopul de a putea comunica cu dumneavoastră și a vă răspunde solicitărilor, în cadrul secțiunii Contact vă colectăm, întemeindu-ne pe interesul legitim sau pe executarea contractului ca temeiuri juridice de prelucrare a datelor cu caracter personal, date precum numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, care vor fi prelucrate intern de către colegii noștri în măsură să vă ofere cele mai potrivite răspunsuri la solicitările dumneavoastră. Datele colectate vor fi păstrate pe durate de timp diferite, în funcție de conținutul solicitării dumneavoastră și de nevoia concretă de a deține aceste date.

 1. Cariere

Cu scopul de a ne mări echipa în funcție de locurile de muncă vacante în cadrul Aura Mineral Water și întemeindu-ne pe interesul legitim ca temei juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal menționate în CV, care se pot referi la nume, prenume, adresă poștală, adresă e-mail, număr de telefon, data nașterii, educație, pregătire profesională, preferințe, trăsături de caracter, pasiuni, care vor fi prelucrate în cadrul Aura Mineral Water de către departamentul de Resurse Umane.

Datele colectate vor fi păstrate pe durata procesului de recrutare, urmând a fi șterse la momentul în care recrutare se încheie fără ca să fiți declarat admis(ă) și să deveniți astfel un membru al echipei Aura Mineral Water. În cazul în care vă dați acordul pentru recontactarea ulterioară în cazul unor poziții vacante în cadrul Aura Mineral Water prin bifarea activă a căsuței de consimțământ, datele dumneavoastră vor fi păstrate pe o durată de încă 6 luni de la data închiderii perioadei de aplicații. În acest din urmă caz vă puteți retrage consimțământul oricând prin accesarea acestui link.

 1. Navigarea pe site

Cu scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră privind navigarea pe site-ul nostru, dar și a produselor și serviciilor noastre, precum și în vederea ofertării dumneavoastră în funcție de interesele arătate prin navigarea pe site-ul apa-de-aur.ro și al identificării și prevenirii riscurilor de securitate, pe baza acordului dumneavoastră expres exprimat prin bifarea activă a căsuței de accept afișată în balonul privind utilizarea de cookies la accesarea site-ului, folosim tipuri de date cum ar fi informații de analiză (prin instrumente de analiză terțe precum Google Analytics, Tag Manager ,Double Click si Facebook care ne ajută să evaluăm tendințele în privința traficului și modului de utilizare a site-ului), module cookie și tehnologii similare, informații din fișierele jurnal, indentificatorii de dispozitiv, metadate, tracking, profiling, rețea și date de conectare, identificatori online, operațiuni privind dispozitivul, caracteristici ale dispozitivului. Pentru informații suplimentare inclusiv privind durata de stocare a acestor tipuri de date, accesați secțiunea Politica de utilizare Cookie-uri.

Pentru retragerea consimțământului cu efecte pentru viitor, puteți accesa acest link.

 1. Contul meu

Cu scopul de a avea acces la platforma Contul meu, de a plasa și gestiona comenzile adresate, precum și pentru a derula relația contractuală cu Aura Mineral Water, prin accesarea Contului meu vă colectăm, întemeindu-ne pe executarea contractului ca temei juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal, date precum numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de client, care vor fi prelucrate intern de către colegii responsabili cu gestionarea relației cu clienții Aura Mineral Water.

Datele cardului de plată al Clientului/ Utilizatorului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către www.apa-de-aur.ro , ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare ale cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat anterior introducerii datelor.

Datele colectate vor fi păstrate până la încetarea relației contractuale și încă o perioadă suplimentară de 10 ani ulterior încetării relației contractuale, din motive contabile și de exercitare a drepturilor legale, în cazul în care acest lucru ar fi necesar.

Totodată menționăm că site-ul apa-de-aur.ro este dezvoltat și găzduit de către partenerul nostru contractual, care este un destinatar al datelor furnizate prin intermediul acestei pagini, datele fiind stocate pe servere aflate în România.

 1. Call center

Cu scopul de a fi în contact cu dumneavoastră și de a vă răspunde solicitărilor în timp real, întemeindu-ne pe interesul legitim și executarea contractului ca temeiuri juridice de prelucrare a datelor cu caracter personal, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal, care se pot referi la nume, prenume, adresă poștală, adresă e-mail, număr telefon, voce, care vor fi prelucrate în cadrul companiei de către colegii noștri în măsură să vă ofere cele mai potrivite răspunsuri la solicitările dumneavoastră, inclusiv pentru crearea contului dumneavoastră de utilizator, în cazul în care sunteți client Aura Mineral Water, conform secțiunii E de mai sus.

Datele colectate vor fi păstrate pe durata standard de stocare de 3 luni, iar în cazul în care având în vedere natura solicitării, interesul legitim sau exercitarea unui drept, se vor păstra pe durate diferite de timp, în funcție de necesitatea concretă, urmând a fi șterse la momentul la care stocarea acestora nu va mai fi justificată.

 1. Comenzi

Cu scopul de a crea contul de utilizator, în vederea accesului, plasării și gestionării comenzilor dumneavoastră și pentru a derula relația contractuală cu Aura Mineral Water, prelucrăm, întemeindu-ne pe executarea contractului, pe interesul legitim sau obligația legală, ca temeiuri juridice de prelucrare a datelor cu caracter personal, date precum numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, care vor fi utilizate intern de către colegii responsabili cu gestionarea relației cu clienții Aura Mineral Water.

Datele colectate vor fi păstrate până la încetarea relației contractuale și pentru o perioadă suplimentară de 10 ani ulterior încetării relației contractuale, din motive contabile și de ex ercitare a drepturilor legale, în cazul în care acest lucru ar fi necesar.

 1. Aplicatia instalata pe dispozitivul mobil
 • Cu scopul de a detine acuratetea gestiunii stocurilor privind marfa si pentru reducerea pierderilor finaciare ale companiei, in baza interesului legitim ca temei juridic procesam date privitoare la momentul receptionarii produselor Aura Mineral Water (cantitatii de marfa, data si ora la care au fost primite, semnatura dumneavoastra olografa cu ajutorul stylus-ului pe ecranul dispozitivul mobil, numarul de telefon al dumneavoastra sau al persoanei de contact cat si soldul dumneavoastra). Prin intermediul aplicatiei vor fi preluate sub forma olografa numele si semnatura dumneavoastra sau a responsabilului dumneavoastra care a aprobat livrarea / instalarea / sau retragerea produselor Aura Mineral Water. De asemenea, se va prelua adresa de e-mail sau adresa dvs. postala cu scopul de a va transmite documentele in format fizic sau electronic privind avize, facturi, documente ce vor contine numele dumneavoastra si semnatura preluata de la momentul receptionarii produselor Aura Mineral Water. Datele colectate privind semnatura cu stylus se vor pastra pe device-ul mobil pana la confirmarea transmiterii documentelor susmentionate catre dumneavoastra prin email sau prin Serviciul Postei Romane, ulterior acestea fiind salvate pe serverul companiei, urmand a fi pastrate pana la incetarea relatiei contractuale si inca o perioada suplimentara ulterior încetării relației contractuale, din motive contabile și de exercitare a drepturilor legale, în cazul în care acest lucru ar fi necesar.
 • Procesarea acestor date indeplineste totodata scopul de a ne asigura ca obligatiile contractuale au fost respectate si indeplinite fata de dumneavoastra.

 

 1. Concursuri/Campanii

Cu scopul de a organiza concursurile/campaniile Aura Mineral Water și a identifica participanții desemnați câștigători în vederea contactării și oferirii premiilor, având interesul legitim și obligația legală ca temeiuri juridice de prelucrare a datelor cu caracter personal, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal, care se pot referi la nume, prenume, adresă poștală, adresă e-mail, număr telefon , imagini, voce, care vor fi prelucrate de către colegii Aura Mineral Water, agenții de publicitate și/sau parteneri contractuali implicați în organizarea și desfășurarea concursurilor/campaniilor.

Datele participanților care nu au fost declarați câștigători vor fi păstrate pe durata standard de stocare de 3 luni, iar în cazul datelor participanților declarați câștigători, pe durate diferite de timp, conform prevederilor legale contabile și fiscale, urmând a fi șterse la momentul la care stocarea acestora nu va mai fi justificată.

 1. Furnizori externi de servicii de prospectare

În procesul de verificare a solvabilităţii partenerilor contractuali actuali și potențiali utilizăm serviciile unor companii specializate care ne pun la dispoziție date agregate obținute din surse publice precum Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, bazele de date publice găzduite de: (i) portalul instanțelor de judecată din România (portal.just.ro), (ii) Agenția Națională de Administrare Fiscală (www.anaf.ro), (iii) Banca Națională a României – Centrala Incidentelor de Plăți (www.bnr.ro/Centrala-Incidentelor-de-Plati-(CIP)-718) și din baza de date a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro);

Pentru situațiile în care datele cu caracter personal sunt utilizate pentru a derula activitatea de prospectare, vor fi prelucrate în mod limitativ doar datele ce se referă la numărul de telefon al companiei și adresa de e-mail.

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal menționate în această secțiune I (Furnizori externi de servicii de prospectare) îl reprezintă interesul legitim al Aura Mineral Water în inițierea sau menținerea unor relații comerciale cu entități solvabile și care respectă legile aplicabile.

Potențialii clienți au posibilitatea să ceară, la momentul primului contact cu reprezentanții Aura Mineral Water încetarea oricărei prelucrări a datelor cu caracter personal. În acest caz, Aura Mineral Water nu va mai prelucra datele dumneavoastră personale și va șterge orice dată cu caracter personal despre dumneavoastră. Încetarea prelucrării poate fi solicitată și ulterior primului contact în măsura în care nu există alte temeiuri pentru o atare prelucrare.

În cazul clienților existenți, temeiul prelucrării îl reprezintă atât executarea contractului cât și interesul legitim al Aura Mineral Water. Datele colectate vor fi păstrate până la încetarea relației contractuale și încă o perioadă suplimentară de 10 ani după încetarea relației contractuale, din motive contabile și de exercitare a drepturilor legale, în cazul în care acest lucru este necesar.

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul furnizorilor externi de servicii de prospectare sunt: numele, prenumele, adresa de e-mail profesională şi numărul de telefon declarat în scopuri profesionale, data și locul nașterii, cetățenie, sex, participația deținută în capitalul social al persoanelor juridice contactate, funcția/calitatea deținută în cadrul entităților contactate, afiliații și datele privind condamnările penale, așa cum reies acestea din evidențele publice menționate mai sus.

 1. Alți destinatari ai datelor

În scopurile menționate mai sus, Aura Mineral Water poate dezvălui datele personale, după caz și justificat, și către alte terțe părți, cum ar fi:

 • furnizori de servicii de marketing;
 • furnizori de servicii de curierat/Servicul Postei Romane;
 • furnizori de servicii de plată/bancare;
 • furnizorii de servicii de administrare/mentenanță site-uri;
 • furnizori de alte servicii, entități care oferă asistență Aura Mineral Water în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, autorități publice, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
 1. Link-uri către alte pagini de internet

Site-ul apa-de-aur.ro conţine trimiteri (link-uri) către alte pagini de internet, cum ar fi apa-de-aur.ro, apa-de-aur.ro si youtube.com. Prezenta politică este valabilă doar pentru pagina apa-de-aur.ro. Vă rugăm să luaţi în considerare politica privind protecția datelor relevantă pentru site-ul magazin.apa-de-aur.ro.

Nu ne asumăm răspunderea pentru conţinuturile străine puse la dispoziţie prin intermediul link-urilor şi marcate ca atare. Aura Mineral Water este exonerată de răspundere în ceea ce privește conţinutul cu caracter ilegal, prezentarea de informaţii eronate sau incomplete, precum şi pentru prejudicii rezultate din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor conţinute în aceste site-uri.

 1. Ce drepturi aveți în legătură cu Datele dumneavoastră cu Caracter Personal

i.Dreptul de acces

Persoana Vizată are dreptul de a obține din partea Aura Mineral Water o confirmare că se prelucrează sau nu Date cu Caracter Personal care o privesc și o copie a Datelor cu Caracter Personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de Persoana Vizată, Aura Mineral Water poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

 1. Dreptul de rectificare

Persoana Vizată are dreptul de a obţine de la Aura Mineral Water, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Datelor cu Caracter Personal inexacte care o privesc.

Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, Persoana Vizată are dreptul de a obţine completarea Datelor cu Caracter Personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

iii. Dreptul la ștergere

Persoana Vizată are dreptul de a obține ștergerea Datelor cu Caracter Personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, atunci când nu este incidentă una dintre situațiile prevăzute de Regulament, care permite refuzul cererii de ștergere a acestora.

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana Vizată are dreptul de a obține din partea Aura Mineral Water restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

 • Persoana Vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Aura Mineral Water să verifice exactitatea datelor;
 • Prelucrarea este ilegală, dar Persoana Vizată se opune ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • Aura Mineral Water nu mai are nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar Persoana Vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Persoana Vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale Persoanei Vizate.
 1. Dreptul la portabilitate

Persoana Vizată are dreptul de a primi Datele cu Caracter Personal care o privesc și pe care le-a furnizat Aura Mineral Water într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate Datele cu Caracter Personal, în cazul în care:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ; sau
 • prelucrarea se bazează pe un contract; sau
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 1. Dreptul de opoziție

În orice moment, Persoana Vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor sale, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Persoana Vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de respectivul marketingul direct.

vii. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Persoana Vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc Persoana Vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, având dreptul de a cere și de a obţine:

 • retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări efectuate prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
 • reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări care îndeplinește condițiile prevăzute în paragraful anterior.

viii. Dreptul de a se adresa justiţiei și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la urmatoarea adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania sau la adresa de email anspdcp@dataprotection.ro;

 1. Cum vă puteți exercita drepturile

Vă puteți exercita drepturile amintite mai sus printr-o cerere scrisă, transmisă online la adresa de e-mail contact@auramineralwater.com . Pentru evitarea furnizării de informații către persoane neautorizate, conform procedurii interne de soluționare a acestor cereri, solicitantului i se vor putea cere informații suplimentare în vederea verificării identității/interesului/dreptului său de reprezentare.

Cererea va fi soluționată în cel mult o lună de la primire. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, Aura Mineral Water oferind informații cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

În cazul în care Persoana Vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care Persoana Vizată indică un format diferit.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea Persoanei Vizate, Aura Mineral Water va informa Persoana Vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a utiliza orice remedii legale.

Informațiile sunt oferite gratuit. În cazul în care cererile din partea unei Persoane Vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Aura Mineral Water poate:

 1. fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 2. fie să refuze să dea curs cererii.
 1. Măsuri de siguranţă privind prelucrarea datelor

Toate informațiile colectate prin intermediul site-ului apa-de-aur.ro sunt prelucrate cu respectarea principiilor menționate mai sus, la care sunt adăugate măsuri tehnice și organizatorice, care permit trasabilitatea și transparența privind prelucrarea datelor dumneavoastră. În relație cu împuterniciții prin intermediul cărora se pot prelucra datele cu caracter personal, Aura Mineral Water ia măsurile necesare pentru a se asigura că aceștia îndeplinesc cerințele legale cu privire la protecția datelor și respectă standardele relevante, și că la date are acces un număr limitat de persoane, restricționat la cele care au realmente nevoie să le acceseze în vederea executării obligațiilor contractuale.

De principiu, accesarea bazelor de date și a fișierelor/platformelor necesită autentificarea prin ID şi parolă, iar serverele pe care acestea sunt stocate sunt situate în România și gestionate corespunzător.

 1. Date de contact

Dacă aveți întrebări suplimentare privind această politică, ne puteți contacta folosind datele de mai jos:

Aura Mineral Water

 Timișoara, str. Stuparilor nr. 77, jud. Timiș

contact@auramineralwater.com

Politica de utilizare cookies

Website-ul www.apa-de-aur.ro apartine Aura Mineral Water SRL si foloseste cookie-uri, care asigura functionarea corespunzatoare a website-ului, dar si cookie-uri utilizate atat pentru a furniza informatii cat mai relevante utilizatorilor, cat si pentru a adapta serviciile la nevoile acestora, conform informatiilor furnizate in aceasta politica.

Ce este un „cookie”?

Un Cookie este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care se stocheaza pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza o anumita pagina de internet. Cookie-ul este instalat prin solicitare emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Safari, etc.) si este complet „pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului, iar durata de existenta a unui cookie este determinata din punct de vedere tehnic, de la caz la caz.

 

Modul in care utilizam cookie-uri

Utilizam cookie-uri pentru a monitoriza ce ai achizitionat de la noi si ce actiuni ai realizat pe site. De asemenea, cookie-urile iti permit sa utilizezi servicii cum ar fi urmarirea comenzii efectuate, verificarea contului tau sau primirea unor beneficii suplimentare.

Cookie-urile noastre nu retin date cu caracter personal cum ar fi numele tau sau detaliile bancare. Acestea doar ne permit sa aflam informatii dupa ce v-ati autentificat sau ajuta la a face legatura intre informatiile privind navigarea facuta si datele tale cu caracter personal atunci cand alegi sa te inregistrezi pentru un serviciu, carte alba sau buletin informativ.

Pentru aceasta, in unele situatii utilizam cookie-uri persistente. Tratam cu seriozitate protectia datelor tale cu caracter personal – intotdeauna monitorizam si imbunatatim modul in care le putem proteja.

Am clasificat cookie-urile noastre in urmatoarele categorii, pentru a-ti fi mai usor sa intelegi de ce avem nevoie de ele:

 1. Strict necesare (functionale) – Cookie-urile necesare ajuta la a face un site utilizabil prin activarea functiilor de baza, precum navigarea in pagina si accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate functiona corespunzator fara aceste cookie-uri.
 2. Preferinte – Cookie-urile de preferinta permit unui site sa isi aminteasca informatii care se modifica dupa modul in care se comporta sau arata site-ul, precum limba dvs. preferata sau regiunea in care va aflati.
 3. Statistici – Cookie-urile de statistica ii ajuta pe proprietarii unui site sa inteleaga modul in care vizitatorii interactioneaza cu site-urile prin colectarea si raportarea informatiilor in mod anonim.
 4. Marketing – Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmari pe utilizatori de la un site la altul. Intentia este de a afisa anunturi relevante si antrenante pentru utilizatorii individuali, asadar ele sunt mai valoroase pentru agentiile de puiblicitate si partile terte care se ocupa de publicitate. Utilizam apoi aceste informatii pentru a-ti arata reclame si pagini care credem ca te pot interesa, pentru a individualiza modul in care comunicam cu tine sau pentru a individualiza continutul comunicarilor pe care vi le trimitem. Daca preferi, poti opta pentru a renunta la acestea. Individualizarea continutului inseamna ca acesta include informatii care reflecta interesul pe care l-ai aratat fata de continutul paginilor noastre sau oferte ori promotii care credem ca te-ar putea interesa, si pentru a imbunatati modul in care raspundem la necesitatile tale.

Veti gasi urmatorul mesaj de fiecare data cand intrati pe site, in cazul in care nu v-ati dat acordul pe butonul OK. El contine lista comprehensiva de cookie-uri aflate pe site-ul apa-de-aur.ro:

Error: The domain apa-de-aur.RO is not authorized to show the cookie declaration. Please add it in the cookie manager to authorize the domain.

Cookie-urile iti permit o mai buna experienta de vizitare a site-urilor noastre, iar unele dintre ele sunt necesare pentru buna functionare a acestuia. Folosim cookie-uri pentru:

 • imbunatatirea timpului de raspuns la accesarea paginilor de pe site
 • acces la magazinul online
 • inregistrarea preferintelor de navigarea
 • acces la sectiuni protejate din site. Cookie-ul se genereaza dupa autentificare pentru verificarea expirarii sesiunii
 • identificarea traseului de navigare al utilizatorilor pe site
 • analiza vizitatorilor, in vederea imbunatatirii experientei pe site. Cu ajutorul Adobe Analytics, colectam date anonime despre vizitele pe site-ul nostru
 • inregistrarea acceptului utilizatorului pentru cookie-uri la prima accesare a site-ului
 • inregistrarea temporara a continutului vizualizat anterior de utilizator, pentru afisarea de continut relevant in continuare navigarii

Folosirea cookie-urilor de catre tine

Decizia de a pastra sau sterge fisierele de tip cookies apartine fiecarui utilizator. Inainte de a intreprinde o actiune in aceasta privinta, va recomandam sa tineti cont de cateva aspecte:

 1. a) Scopul fisierelor cookies este de a imbunatati experienta dumneavoastra de navigare, si de a ne ajuta, prin date statistice colectate in urma vizitelor dumneavoastra pe websiteul apa-de-aur.ro sa perfectionam produsele si serviciile pe care vi le oferim.
 2. b) Aceste fisiere nu reprezinta o amenintare la adresa securitatii datelor dumneavoastra. Nu vor accesa si nu vor transmite niciun fel de informatie stocata pe hard drive-ul calculatorului sau telefonului dumneavoastra.
 3. c) Dimensiunile lor sunt neglijabile, nealterand performantele calculatorului sau telefonului pe care sunt stocate.
 4. d) O eventuala stergere a acestor fisiere ar putea genera dificultati in navigare pe websiteul www.apa-de-aur.ro, limitand posibilitatile dumneavoastra de vizualizare a continutului.

Va recomandam sa nu stergeti aceste fisiere deoarece stergererea, dezactivarea sau refuzul de a le inregistra in calculatorul sau telefonul dumneavoastra va afecta implicit modul in care navigati pe Internet, limitand performantele website-urilor pe care le vizitati. De asemenea, trebuie sa stiti ca stergerea fisierelor cookies nu presupune ca veti inlatura o viitoare expunere la publicitate online, ci doar ca mesajele publicitare nu vor mai fi adaptate intereselor dumneavoastra. Pentru a face o achizitie online sau pentru a te informa si abona la serviciile Aura Mineral Water , trebuie sa ai activate cookie-urile din browser-ul tau de internet.

Daca doriti sa faceti un management manual al acestor fisiere, trebuie sa stiti ca orice browser poate fi configurat astfel incat sa accepte sau sa respinga fisiere cookies de la un anumit website. Aceste setari pot fi accesate, ca regula, in sectiunea optiuni sau in meniul de preferinte al browserului.

Le puteti sterge sterge din instrumentul de accesare a unei pagini de internet (browser). Poti gasi informatii privind controlul si stergerea cookie-urilor si la adresa http://allaboutcookies.org

Cookie-uri terte

Cookie-urile primare provin de pe acelasi domeniu ca si site-ul pe care il vizitezi in momentul respectiv .

Cookie-urile terte provin dintr-un domeniu diferit de site-ul pe care il vizitezi. De exemplu, atunci cand vizitezi site-ul nostru, putem include un link la site-ul unei alte societati cum ar fi contul nostru de Facebook sau Twitter, sau un video de pe pagina noastra de YouTube.

Prin urmare, atunci cand dai ‘Like’ sau postezi un ‘Tweet’ pentru un produs de pe site-ul nostru, aceste site-uri pot uneori sa puna cookie-uri in computerul tau. Nu controlam modul in care acestea isi utilizeaza cookie-urile, astfel ca iti sugeram sa verifici pe site-ul lor modul in care le utilizeaza si cum le poti gestiona.

Folosim aceste cookie-uri pentru:

 • a distinge utilizatori diferiti, in scopul afisarii de publicitate pe site
 • a livra, masura si imbunatati relevanta reclamelor
 • personalizarea reclamelor pe Google Search (cele mai recente cautari, interactiunile anterioare cu reclamele sau rezultatele cautarii, precum si vizitele utilizatorului pe site)
 • publicitatea pe care Google o serveste pe web
 • masurarea interactiunilor cu reclamele pe domeniul plasat si pentru a preveni afisarea prea frecventa a acestora
 • a determina de cate ori a dat click un utilizator pe o reclama si a cumparat un produs